Duurzaam hout kappen moet de ontbossing stoppen

D

Het klimaat over de hele wereld is heel snel aan het veranderen. Global warming begint van zich te laten horen en er moet iets gebeuren. Er is echter een oorzaak goed aan te wijzen van dit fenomeen en dat is de ontbossing van de planeet. Veel bedrijven zijn willekeurige stukken bos aan het kappen en dat gaat ten koste van het milieu. Er worden veel oplossingen voor gezocht maar er is echter één duidelijk oplossing. Die oplossing is het kappen van duurzaam hout.

 

Duurzaam hout kappen moet de ontbossing stoppen

De ontbossing van de grote stukken woud in de wereld is een van de oorzaken van de opwarming van de aarde. De bossen en de bomen werken namelijk als natuurlijk filters van het co2. Ze zorgen er voor dat er elke keer weer een beetje co2 uit de lucht wordt gehaald. Doordat er willekeurige stukken bos worden gekapt, worden deze filters ook weg gehaald. Door de duurzame kap, kan dit gestopt worden. tijdens het duurzame proces worden alleen de bomen gekapt die geen co2 meer kunnen filteren. Door juist die bomen te kappen, kunnen er weer nieuwe bomen terug komen die wel kunnen filteren. Op die manier wordt het natuurlijk filter proces in stand gehouden en wordt er niet te veel gekapt.

 

Duurzaam hout wordt gewonnen onder het oog van instanties

Natuurlijk zijn er bedrijven die zeggen dat ze het hout op een duurzame manier kappen, maar dat uiteindelijk niet doen. Daarom zijn er verschillende instanties in het leven geroepen om hier op toe te zien. Zij houden in de gaten of het proces ook echt duurzaam verloopt en of ze zich aan de afspraken houden. Dit duurzame hout is ook gemakkelijk te herkennen. Deze worden namelijk altijd met een certificaat geleverd. Door alleen dit hout te kopen, draag je bij aan het behoud van de bossen.